Hvorfor workshops?

Workshops er for mange blevet et buzzword, så hvorfor bruger vi ordet? ‘Workshop’ betyder blot ‘arbejdsrum’ og var oprindeligt brugt om værksteder, hvor man producerede ting. Det er netop hvad vi bruger vores ‘arbejdsrum’ til – at producere.

 

Læring og værdien af læring i en organisation er ikke noget man blot kan fylde i hovedet på folk, som man hælder mælk i kaffen. Værdi er noget der (sam)skabes ved at man interagere- og diskutere med hinanden, øver sig i hverdagen og som afdeling eller virksomhed arbejder sammen om rammerne for det ‘arbejdsrum’ der er behov for.

 

Det rigtige arbejdsrum – er vi garant for.

Hos Proveny tager vi udgangspunkt i de lavthængende frugter. Du skal ikke bruge tid på at shoppe efter nye sko, hvis det gnaver fordi du har en sten i skoen. Med andre ord, skal du bruge din energi rigtigt, og der hvor du får mest ud af det. Vores erfaring viser, at mange virksomheder ofte oplever store problemer, på grund af ‘små’ udfordringer. Med det mener vi, at det i mange tilfælde er de basale færdigheder der forsvinder først: Evnen til at sætte sig i andres sted, til at forholde sig til andres problemer end sine egne, evnen til at samarbejde, evnen til at kommunikere tydeligt – ja listen er lang.

Derfor forankrer vi alle vores workshop i fundamentale kommunikative færdigheder, som gør det nemmere at vende tilbage til de læringer man fandt og sikre at de bliver ved med at virke. Derfor har vi også inddelt nogle workshops i flere dage, for at man kan komme i dybden med stoffet. Enkelte workshops er også delt på flere udfordrings-niveauer, til dem der allerede har ‘the basics’ på plads.

 

Finder du ikke hvad du søger, så tøv ikke med at skrive til os. Vi kommer gerne ud og tager en snak med dig om, hvad der er behov for i lige netop din afdeling eller situation.

Kommunikation

Genstart samarbejdet

Kommunikation er grundstenen i alt interaktion. På trods af, at vi gør det næsten hvert eneste vågne øjeblik, så er kommunikation en af de sværeste discipliner, især i en hektisk hverdag med mange opgaver, møder og deadlines. Genstart eller opgradér jeres samarbejde internt eller med andre afdelinger, med denne workshop.

 

Indhold

To spændende dage med leg, læring og en masse “se udover din egen næse”.

 

• 2-heldages workshop (afholdes hos jer)

• God blanding af øvelser, fortælling og samskabelse

• Samlet pris: 35.000 kr. (ex. moms)

Kompetenceløft

Løft dig selv og dit team

Kompetencer sættes ofte i relation til noget fagligt, specifikt funderet i firmaets opgaver. Vi oplever dog ofte når vi kommer ud, at det er de menneskelige kompetencer der efterspørges og laves opråb omkring. Sæt fokus på at sikre bedre vilkår for den enkelte medarbejder og højere synergi i teamet, med denne workshop.

 

Indhold

• 1- heldags workshop – efter aftale og behov.

• Fokus på den relationelle/menneskelige kompetence du ser størst behov for i teamet (fx tillid, samarbejde, konflikthåndtering etc).

• Pris per dag: 18.000 kr ex. moms

Adfærd og persontyper

Læring - med Enneagrammet

Det første skridt til at ændre en adfærd, hvad enten det er hos en person eller et team, er læring om egen adfærd. Hvis man ikke har indsigt i egen adfærd, er det svært at have indsigt i andres. Lær om dig selv og dine kollegaer, og få indsigt i hvordan I kan arbejde på at blive en bedre version af jer selv og jeres team.

 

Indhold

Personlig- og arbejdsmæssig udvikling stopper aldrig. Enneagrammet er et bredt og velfunderet værktøj der kan bruges i alle situationer, både på arbejdet og derhjemme over aftensmaden, i både positive og især udfordrende siutationer.

 

• 1/2/3-heldages workshop (efter behov/niveau osv)

• Fælles udlægning af persontyper, adfærdsanalyse og samskabelse af hjælpe-flashcards.

• Pris per dag:  18.000 Kr. (ex.moms).