top of page

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver tjenesteydelse udført for kunden af PROVENY medmindre der er indgået en skriftlig aftale om, at andre vilkår skal være gældende.

 

Når PROVENY påtager sig en opgave udarbejdes et aftalebrev / tilbud, der fastslår opgavens omfang. De i aftalebrevet angivne vilkår og nærværende forretningsbetingelser samt eventuelle senere skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (”Aftalen”) mellem kunden og PROVENY.

1. Ydelser

1.1 PROVENY tilbyder specialiseret ledelsesudvikling til produktions- og vidensvirksomheder i form af ydelser som skræddersyede workshops og coachingforløb.

1.2 Workshops
Workshops omfatter indledende samtale for afdækning af kemi og udfordringer der skal behandles, efterfølgende forberedelse af- og oplæg af forløb til godkendelse. Forløbet afholdes på kundens valgte adresse.

1.3 Coachingforløb
Coachingforløb består altid af et kemi- og retningsmøde, samt afstemning af antal af samtaler (flere kan tilføjes løbende). Herefter foregår samtalerne enten på kundens adresse eller anden aftalt lokation. Samtalerne har omdrejningspunkt i kundens ønske for udvikling og vil være skræddersyet fra gang til gang alt efter fremdrift. Efter endt forløb samles op og gøres status. Kan leveres både som 1:1 for ledere eller betroede medarbejdere eller hele ledergrupper.

2. Pris og fakturering

2.1 PROVENY's ydelser skræddersys til kundens specifikke behov og derfor afgives tilbudsprisen på baggrund af en indledende dialog om de aktuelle problemstillinger og behov, som kunden ønsker addresseret.  

 

2.2 Tilbud på enhver ydelse jf. pkt. 1.2 og 1.3 er gældende overfor kunden i 15 dage fra fakturas udstedelse af PROVENY. Aftalen er indgået når kundens betaling er modtaget af PROVENY. Fakturaen tillægges evt. moms efter gældende momsregler. Ved forsinket betaling pålægges renter og rykkergebyrer i henhold til renteloven.

2.3 PROVENY's workshops og coachingforløb afholdes på kundens adresse hvortil kunden selv sørger for forplejning. Ønskes det af afholdelsen sker på en anden lokation betaler kunden selv for dette inkl. forplejning.

2.4 PROVENY kører til møder på Sjælland. Ved fysiske møder og afholdelse af forløb med kunder fra Fyn og Jylland, faktureres de erhvervsmæssige kørselsudgifter frem og tilbage til kunden med Skatterådets takster pr. kørt kilometer.

3. Afholdelse og ophævelse af aftale

3.1 Enhver workshop eller coachingforløb med PROVENY skal være igangsat/afholdt indenfor 6 måneder efter afgivelse af tilbud.

 

3.2 Aflyser kunden indenfor 14 dage før afholdelse, er kunden forpligtet til at betale 50% af tilbudsbeløbet.

 

3.3 Aflyser kunden mindre en 3 dage før afholdelse betales det fulde beløb. 

3.4 Ønsker kunden at flytte datoen for afholdelse af workshop efter tilbud er accepteret, kan dette gøres uden beregning hvis det sker mere end 14 dage før afholdelse. Sker det indenfor 14 dage før afholdelse, pålægges et gebyr på 1.500kr.

3.5 PROVENY kan efter aftale med kunden rykke den planlagte afholdelse. Ønsker/kan kunden ikke rykke afholdelsen til et andet tidspunkt end det først aftalte, annulleres aftalen uden beregning for kunden.

4. Arbejdstid, Ferie og Helligdage

4.1 PROVENY's arbejdstid ligger inden for en almindelig arbejdsuge fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 8-17. PROVENY holder fri i weekender og på helligdage.

 

4.2 Ferier oplyses i god tid overfor kunden. I ugerne op til ferie gøres kunden opmærksom på de gældende feriedage, så arbejdet kan planlægges derefter og påvirke kunden mindst muligt.

5. Markedsføring

5.1 PROVENY må henvise til og bruge de cases, der løses for kunden, som eksempler i egen markedsføring på www.proveny.dk og sociale medier med mindre andet er aftalt. 

6. Købeloven

6.1 Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten.

Maj 2024 / PROVENY forbeholder sig retten til ændringer i betingelserne.

bottom of page